0

Pokkeri mängujuhised

Pokkeriks nimetatakse kaardimänge, mille eesmärk on võita endale pank kas tugevaima kombinatsiooniga showdownis või vastased mängust välja bluffides. Pokker on üks kõige levinumaid hasartmänge.
Pokkerist on mitu varianti, kuid mäng kulgeb enamasti sarnaselt. Sõltuvalt variandist võib mängija kasutada oma parima kombinatsiooni moodustamiseks kas oma käes olevaid kaarte (mida teised ei näe) või kombineerides käes olevaid kaarte laual asuvate ühiste kaartidega (community cards).
Teisi mänge, mis kasutavad pokkeri kombinatsioonide tugevusjärjestust, võib samuti pokkeriks nimetada, kuid tavaliselt on tegu kasiinos mängitava Oasis/Caribbean Stud pokkeriga, kus mängija mängib kasiino vastu, või siis mänguautomaadil mängitava videopokkeriga.
Pokkerid jagunevad ladumis- (stud), tõmbamis- (draw) ja flopimängudeks (flop). Populaarsed mängud on Texas Hold'em, Seven-card stud, Five-card stud, Omaha High, Omaha High/Low ja Razz.

Ajalugu

Pildid / - pokker 1Pokkeri ajaloo üle vaieldakse siiani. Pokker meenutab Pärsia mängu "as nas" ja mida New Orleansis võisid kohalikele prantslastele õpetada Pärsia meresõitjad. Mängu nimi on ilmselt tulnud prantsuskeelsest sõnast "poque", mis omakorda pärineb saksakeelsest "pochen" – 'koputama'. Kuid siiani pole selge, kas pokkeri päritolu on seotud nende sõnadega.
Algeteks peetakse ka renessanssi mängu "Primero" ja Prantsuse "Brelan'i". Inglise "Brag" (varem Bragg) on ilmselgelt pärinev "Brelan'ist" ja sisaldas ka bluffimist (kuigi antud kontseptsioon oli muudes mängudes tollal veel tundmatu). On täiesti võimalik, et kõik need varased mängud võisid mõjutada pokkeri arengut selliseks, nagu me seda tänapäeval tunneme.
Inglise näitleja Joseph Crowell'i andmetel mängiti pokkerit New Orleans'is aastal 1829, pakiga, kus 20 kaarti, neli mängijat panustamas ja ära arvamas, kellel parim kaardikombinatsioon.
Jonathan H. Green'i raamat " An Exposure of the Arts and Miseries of Gambling" (G. B. Zieber, Philadelphia, 1843), kirjeldas mängu levikut New Orleans'ist ülejäänud riiki Mississippijõepaatidega, millel tihti veedeti aega hasartmängudega. Kullapalaviku ajal mööda Mississippit põhja ja lääne poole levinud pokkerit peetakse sisserännanute igapäevase elu osaks.

Reeglid

Lühitutvustus

Pokkerit mängitakse pokkeritubades (millest paljud asuvad kasiinodes) üle kogu maailma. Pokkerit on läbi aegade mängitud ka "kodumängudes", kuigi mõnes kohas on pokkerimängu korraldamine kodustes tingimustes illegaalne. Viimasel ajal on hakatud pokkerit mängima ka internetis. Sellega on tekkinud inimestel võimalus mängida endale sobivat mängu endale sobival ajal praktiliselt 24h ööpäevas.

Mängijad

Mängijate arv võib rahalaudades ja ühelauaturniiridel varieeruda kahest, mees-mehe vastu (heads-up) mängust, kuni kümneni. Mitmelauaturniiride osavõtjate arv on limiteeritud ainult mängu korraldaja poolsete võimaluste piiratusega ja võib kohati küündida tuhandete mängijateni. Tüüpilisel kümneinimeseturniiril saavad auhinnaraha kolm parimat, jagunemisega 50% esimesele, 30% teisele ja 20% kolmandale.

Pokkerikäte tugevusjärjekord

Peaaegu kõiki pokkerimänge mängitakse ühe 52-st kaardist koosneva kaardipakiga.
Populaarseima pokkerimängu – Texas Hold'em`i – käte tugevused on järgnevad (alustades nõrgemast):

Nimi
Seletus
Näidis

Kõrge kaart (High card)

Kõrgeim käesolev kaart. Näiteks emand, kümme, seitse, viis ja kolm moodustab käe väärtusega "kõrge kaart emand". Võidab suurem kaart. Pildid / - kaart0001
Üks paar (One pair) Kaks samast kaarti. Näiteks kaks kuningat. Pildid / - kaart001
Kaks paari (Two pairs)

Tugevaimad kaks võimalikku paari oleksid äss, äss ja kuningas, kuningas ning nõrgimad kaks, kaks ja kolm, kolm.

Pildid / - kaart01
Kolmik (Three of a kind) Kolm samase tugevusega kaarti. Näiteks kaheksa, kaheksa ja kaheksa. Pildid / - kaart1
Rida (Straight) Viis järjestikust kaarti. Näiteks kolm, neli, viis, kuus ja seitse.  Pildid / - kaart2
Mast (Flush) Viis ühest mastist kaarti. Pildid / - kaart3
Maja (Full house) Maja koosneb kolmikust ja paarist. Näiteks oleks tugevaimaks majaks äss, äss, äss, kuningas ja kuningas. Pildid / - kaart4
Nelik (Four of a kind) Neli samase tugevusega kaarti. Näiteks neli üheksat. Pildid / - kaart5
Mastirida (Straight flush) Ühest mastist üheksa, kümme, sõdur, emand ja kuningas on parim mastirida; ühest mastist äss, kaks, kolm, neli ja viis on nõrgim mastirida Pildid / - kaart6
Kuninglik mastirida (Royal straight flush) Ühest mastist äss, kuningas, emand, sõdur ja kümme. Pildid / - kaart7

Texas Hold’em reeglid

Hold’emit mängitakse standardse 52-kaardise pakiga. Mäng toimub teiste inimeste vastu, diileri ülesanne on kaartide jagamine, panga kontrollimine ja ebaselgete olukordade lahendamine. Kodustes mängudes, kus professionaalne diiler puudub, jagavad mängijad kaarte järjekorras. Kasiinodes kasutatakse diileri tähistamiseks plastikust ketast (button), mis liigub kellaosuti suunas mängijalt-mängijale ja näitab ära, millise mängija eest diiler parasjagu kaarte teeb.

Blindid (pimedad panused)

Mängu alguses asetavad kaks diileri vasakul käel (kasiinos buttonist vasakul) istuvat mängijat panka pimepanused (blindid). Sellega kindlustatakse, et pank ei ole tühi ja on, mille nimel mängida. Nagu öeldakse – iga pokkerikäsi algab võitlusest blindide pärast. Kui blindid puuduksid, oleks teoreetiliselt ainuõige strateegia istuda ja oodata parimat võimalikku kätt (AA, kaks ässa) ning (heade mängijate puhul) mängu lihtsalt ei toimuks. Seega, blindid käivitavad mängu.
Tüüpilise struktuuri puhul asetab väike blind (small blind; diileri vasakul käel istuv mängija) panka pool miinimumpanust; väikse blindi vasakul käel istuv mängija (suur blind; big blind) asetab panka ühe miinimumpanuse. Üsna levinud on ka variatsioonid, kus väike blind paneb 1/3 või 2/3 miinimumpanusest.

Jaotus (The Deal)

Igale mängijale jagatakse kaks kaarti, kaardiselg üleval (taskukaardid, Hole Cards). Mängija hoiab kaartide väärtuse salajasena. Kõige tavapärasem kaardivaatamise viis on selline, kus mängija varjab ühe käega kaarte ja teisega tõstab nende nurga üles, nii et tekib võimalus kaartide väärtuse tuvastamiseks.
Kaardid peavad jääma lauale terve jaotuse ajaks. Samas on mängijal õigus hetkeks tõsta kaardid laualt näole lähemale, et vältida valesti nägemist (nt. A ja 4 on ainult kaardinurka vaadates väga sarnased). Pärast vaatamist tuleb asetada kaardid tagasi lauale. Jaotuse ajal on kaasmängija(te)le kaartide näitamine keelatud. Ka pärast jaotust on hea tava (ja tihti lausa reegel) – "Show for one, show for all!" Ehk siis, näidates kaarte ühele mängijale, tuleb seda teha ka tervele lauale.

Mängu eesmärk

Mängu eesmärk on moodustada kahest käesolevast kaardist ja viiest lauale avatavast kaardist (Laud; The Board) teistest mängijatest parem viiekaardine pokkerikäsi. Käsi võib koosneda kahest taskukaardist ja kolmest lauakaardist; ühest taskukaardist ja neljast lauakaardist või – väga harvadel juhtudel – ainult viiest lauakaardist. Sellise situatsiooni kohta öeldakse, et "laud mängib". Parim käsi võidab panga (kõigi panuste summa).

Esimene panustamisvoor (Pre-flop)

Pärast kaartide jagamist toimub esimene panustamisvoor. Alustab mängija, kes istub suure blindi vasakul käel. Tal on valida kolme käigu vahel: maksmine (call), tõstmine (raise) või loobumine (fold).
• Maksmine – mängija paneb panka panuse, mis on võrdne eelmise mängija panusega (hetkel suure blindiga).
• Tõstmine – mängija paneb tasa eelmise mängijaga ja lisab juurde omapoolse panuse. Lisapanuse suurus varieerub mängu panustamistruktuurist. Traditsionaalselt esineb kolme tüüpi panustamisstruktuure :
• fixed limit (FL) mängudes saab tõsta ainult kindla summa (reeglina üks panus) võrra. Lisaks on tõstmiste arv piiratud (capped); traditsionaalselt on piiriks tõstmine neljale panusele. Näiteks kui suur blind on $1, siis esimene tõste on $2-le ja maksimaalselt saab panus tõusta $4-le.
• pot-limit (PL) mängudes saab maksimaalselt tõsta hetkel pangas olevate panuste summa võrra.
• no-limit (NL) mängudes võib mängija panustada ükskõik millise summa enda chipsidest. Piiranguks on see, et panustada tohib ainult jaotuse alguses laual olnud chipse; taskusse või pangaautomaadi juurde nelikut nähes enam minna ei saa ega tohi!
• Loobumine – mängija ei soovi käesolevas jaotuses edasi mängida ja loobub. Selleks lükkab ta kaardid (pildipool all) diileri suunas. Diiler asetab kaardid teiste mängust eemaldatud kaartide hulka (Muck).
Ülejäänud mängijatel on kasutada samad käigud. Kui jaotuses on juba olnud üks tõste (raise), siis järgmist tõstmist nimetatakse ületõsteks (re-raise). Ületõste ei tohi olla väiksem kui sellele eelnenud tõste (kui vastane paneb $10, siis minimaalne ületõste saab olla $20).

Flop (The Flop)

Pärast esimest panustamisvooru "põletab" diiler paki pealmise kaardi (asetab selle mahavisatud kaartide hulka). Sellega kindlustatakse, et kui keegi kogemata pealmist kaarti nägi (või lihtsalt mingil põhjusel ära tundis), siis ei ole sellest vähimatki kasu, sest antud kaarti flopis ei avata. Järgimiseks avab diiler laua keskele kolm kaarti, pildiga pool üleval.
Neid kaarte kutsutakse flopiks (The Flop). Flopikaardid on kõikidel mängijatel ühised (Community Cards), ehk siis, kõik mängijad kasutavad neid enda pokkerikäe moodustamisel.

Teine panustamisvoor

Erinevalt pre-flopist alustab kõigis flopijärgsetes voorudes panustamist diileri vasakul käel (buttonist vasakul) asetsev mängija. Kolmele tuttavale käigule lisandub nüüd ka võimalus raha panka panemata vaadata ehk passida (check). Seda juhul, kui ükski mängija pole veel antud voorus panust teinud (bettinud). Sisuliselt annab mängija checkides sõnavooru järgmisele mängijale, kuid erinevalt pre-flopist ei pea ta veel kaartidest loobuma ja saab jätkata mängu.
Kui keegi mängijatest on panuse teinud, kaob vaatamise võimalus ära ja järgnevad mängijad saavad valida maksmise, tõstmise ja loobumise vahel. Panustamisvoor lõpeb, kui kõik jätkata soovivad mängijad on pannud panka võrdse koguse raha.
Eriolukord tekib, kui ühel mängijatest pole piisavalt raha või mängumärke, et tõstele vastata. Näiteks on pangas $50, mängija A panustab $50, mängija B maksab, aga mängijal C on järgi ainult $30. Sellise juhul kuulutatakse mängijal C välja "All-in"-olukord. All-in tähendab, et mängija C edasistes panustamisvoorudes kaasa rääkida ei saa ning ta mängib ainult nende märkide peale, mis all-in olukorra tekkimisel pangas olid. Antud näites siis $50 pre-flopist + 3x$30 flopist (A ja B panevad tasa C märkide summa). Seda panka nimetatakse peapangaks (main pot). A ja B ülejäänud osa panusest ($20+$20) läheb kõrvalpanka (side pot). A ja B mängivad mõlema panga võitmise peale; C mängib ainult peapangale. All-in olukord on väga tavaline no-limit ja pot-limit mängudes, harvemini fixed limit-is.

Neljas flopikaart (The Turn; Fourth Street)

Pärast teise panustamisvooru lõppu "põletab" diiler uuesti pealmise kaardi ja avab ühe kaardi lahtiselt lauale. Kolmas panustamisvoor on analoogne teisele panustamisvoorule. Fixed limit mängudes kahekordistatakse panused. Näiteks $0,5/$1 blindidega mängudes on esimeses kahes voorus panustamisühikuks $1 (max. $4); kolmandas ja neljandas seevastu $2 (max. $8).

Viies flopikaart (The River; Fifth Street)

Pärast kolmanda panustamisvooru lõppu "põletab" diiler uuesti pealmise kaardi ja avab ühe kaardi lahtiselt lauale. Neljas panustamisvoor on analoogne kolmandale voorule. Panustamise lõppedes avatakse kaardid (The Showdown) ja parim viiekaardine pokkerikäsi võidab panga. Võrdsete käte puhul läheb pank jagamisele.

 


Allikas: Vikipeedia